سیستم یکپارچه انبار-سفارشات-برنامه ریزی-فروش تحت وب

سیستم یکپارچه انبار-سفارشات-برنامه ریزی-فروش تحت وب

Smartphone

معرفی سیستم یکپارچه انبار-سفارشات-برنامه ریزی-فروش تحت وب

سامانه یکپارچه تحت وب به پرواز انبار-سفارشات-برنامه ریزی-فروش . این سیستم به صورت ماژولار طراحی شده و شامل بخش های مختلفی از جمله : ، مدیریت انبار و موجودی ، مدیریت منابع انسانی ، می باشد.

Icon-1

درخواست و سفارشات

Icon-1

فرآیند وگردش کار

Icon-1

اطلاعات پایه

Icon-1

مدیریت خدمه

Icon-1

برنامه ریزی

Icon-1

انبار

سیستم یکپارچه انبار-سفارشات-برنامه ریزی-فروش تحت وب

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب
پلان نرخ گذاری


                


ثبت پلان صندلی ها


                


ثبت فرمولهای قیمت گذاری


                


نرخ پایه پروازها


                


تولید برنامه هفتگی با استفاده از Drag & Drop


                


Crew


                


تولید برنامه نهایی بر اساس برنامه هفتگی


                


موجودی ناوگان


                


ثبت برنامه هفتگی


                


ثبت روت ها


                


تعیین زمان مسیر ها بر اساس نوع هواپیما


                


ثبت مسیرها


                


زمان پروازها بر اساس نوع هواپیما


                


انواع زمانها قبل - مابین - بعد از پرواز


                


ایجاد برنامه جدید

ایجاد برنامه جدید
تاریخ شروع و پایان برنامه
بعداز ثبت برنامه باید داده های مرتبط را با استفاده از کلیدهای روبرو تکمیل کنید
ایجاد برنامه هفتکی
تولید برنامه نهایی


خدمه


                


Crew


                


درخواست


                


درخواست


                


درخواست


                


درخواست


                


درخواست


                


درخواست


                


فرایند گردش کار


                


گردش کار


                


هواپیما


                


انبار


                


کاربر


                


پارت ها


                


راهنما


                


Parts


                


گردش قطعات


                


رسید


                


MyRequests(درخواستهای من)


                


تعمیر و نگهداری


                


لیست امکانات • تعمیر و نگهداری
 • برنامه ریزی و رزرواسیون
 • هواپیما
 • کار برگ
 • آرایه های فنی
 • برنامه ریزی
 • سازمان یا مرکز تعمیراتی
 • سفارشات
 • حکم کار
 • امور مشتریان
 • پرسنل
 • عیب
 • کنترل ساعت کارکرد نیروی انسانی
 • فاکتور فروش
 • امنیت
 • گزارش ها
 • اطلاعات پایه
 • ابزار
 • قطعات کسری هواپیما
 • تنظیمات پایه برای هواپیما
 • ثبت و لاگ پروازی
 • جستجو لاگ پروازی
 • جمع ساعت لاگ های پرواز
 • مصرف روغن هواپیما
 • مصرف روغن قطعات هواپیما
 • مسیر پرواز
 • پرواز
 • نوع پرواز
 • تخمین ساعت پرواز ماهانه یا هفتگانه
 • ویرایش سریال
 • اطلاعات قطعه
 • 1
 • انبارها
 • مشتریان
 • حکم کار
 • مهارت سفارش سفارش کار / ساعت ها ...
 • Workorder کار پیش فرض ...
 • تخصیص / واگذاری به سفارش کار ...
 • تخصیص / تفویض به سفارش کار ...
 • دستیابی به موارد سفارش کار ...
 • بارکد دستیابی به موارد سفارش کار ...
 • مورد تاخیر Workorder
 • عیب یابی
 • دلیل برای نقص در حالت TECH
 • توضیحات نقص / برنامه ریزی شده / عمل / یافته ها ...
 • نقص مورد ...
 • دستیابی به نقص مورد ...
 • نقص مهارت مورد / ساعت ...
 • کاربران
 • برنامه ریزی ناوگان
 • قیمت گزاری بلیط
 • فروش بلیط
 • فروش آنلاین - ارائه وب سرویس به آژانس ها
 • لیست برنامه ها
 • انواع زمان
 • جدول زمانی
 • زمان توقف
 • لیست مسیر ها
 • زمان مسیر ها
 • لیست مسیرکامل
 • موجودی هواپیما
 • تعداد صندلی بر اساس مدل
 • تخصیص هواپیما
 • برنامه هفتگی
 • برنامه ریزی پروازها
 • Reports
 • نرخ گزاری
 • نرخ پایه
 • فیلدهای موثر در قیمت گذاری
 • فرمول تعیین قیمت
 • Reports
 • بلیط ها
 • صندلی ها
 • زیر هزینه های بلیط
 • فروش برخط
 • ادمین پنل
 • اطلاعات پایه
 • واحدها
 • نوع هواپیما
 • تعریف مدل هواپیما
 • تعریف رجیستر هواپیما
 • تعریف خطوط هوایی
 • تعریف فرودگاه ها
 • کشورها
 • شهرها
 • ارزها
 • روزهای هفته
 • مالیات
 • کاربران
 • گروه ها
 • دسترسی ها
 • دسترسی گروه ها
 • Requests(درخواست)
 • MyRequests(درخواستهای من)
 • Order(سفارش)
 • Invoice(فاکتور)
 • ShippingReceiving(دریافت و پخش)
 • Form_InspChk(کنترل کیفیت)
 • Form_Custom(گمرک)
 • انبار
 • رسید
 • حواله
 • انبار و سفارشات
 • سازندگان
 • DispachRequest(توزیع درخواستها)
 • قطعات
 • سریال/بچ
 • SerialBatchDocuments(اسناد قطعه)
 • Request(درخواست)
 • واحدهای سازمانی
 • پستهای سازمانی
 • لیست اسناد
 • درخواستها
 • استعلام قیمت
 • Quotation(استعلام قیمت)
 • فاکتور
 • سفارش
 • پستهای کاربران
 • مالی و حسابداری
 • قیمت گذاری
 • گزارشات
 • Reports(گزارشات)
 • ساخت گزارش
 • سال مالی
 • تنخواه گمرک
 • قیمت قطعات مصرفی/ سریال دار /مصرفی سریال دار
 • کاردکس قطعات
 • انبارگردانی
 • جدید
 • Parts(قطعات)
 • گردش قطعات
 • قراردادها
 • مهارتها
 • وظایف
 • گزارشات
 • WorkOrder(حکم کار)
 • گزارشات
 • Hard Time Components Status
 • DRs Status
 • Access Panels Status
 • AC Status
 • Working Days Status
 • Gant Chart
 • Jobs Priority Status
 • Part Needed List
 • Shop Parts Follow List
 • Special Tools List
 • DRs Numbering List
 • Consumable Materail LIST
 • Weekly Routine Jobs
 • Job Cards Note
 • در حال تعمیر
 • تایم شیت
 • سرپرست وظایف
 • ایستگاهها
 • دسترسی ایستگاهها
 • گروه پروازی
 • Parts
 • راهنما
 • پارت ها
 • کاربر
 • انبار
 • هواپیما
 • گردش کار
 • فرایند گردش کار
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • درخواست
 • Crew
 • خدمه
 • ایجاد برنامه جدید
 • انواع زمانها قبل - مابین - بعد از پرواز
 • زمان پروازها بر اساس نوع هواپیما
 • دسته بندی مدت زمانها
 • ثبت مسیرها
 • تعیین زمان مسیر ها بر اساس نوع هواپیما
 • تخصیص ناوگان
 • ثبت روت ها
 • ثبت برنامه هفتگی
 • موجودی ناوگان
 • تولید برنامه نهایی بر اساس برنامه هفتگی
 • قطعات
 • قطعات
 • گروه های پروازی
 • ارزیابی خدمه
 • تخصیص خدمه
 • لیست خدمه
 • الگوهای از پیش تعریف شده
 • قراردادهای اشتغال
 • هشدار گواهی
 • برنامه ریزی گرافیکی
 • ارزیابی عملکرد
 • برنامه ریزی خدمه
 • پیگیری خدمه
 • واگذاری خدمه
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • خدمه وظیفه
 • ساخت و ساز جفت خدمه
 • مدیریت مرخصی
 • برنامه ریزی آموزش های مکرر و اولیه
 • واگذاری دستی خدمه
 • نمایش مداوم به روز شده
 • ورود به سیستم خدمه
 • کنترل خودکار پوشش پرواز پا
 • لیست اعلانات خدمه
 • مدیریت هتل و خدمه خدمه
 • سوابق پزشکی / خدمه خدمه
 • آمار جامع برنامه خدمه
 • پیشنهادات خدمه
 • لیست پیشنهادات اعطا شده از جمله آنهایی که همراه با دلیل اهدا نشده اند
 • نمایش برنامه خدمه دوره و فعلی پیشنهاد بعدی
 • نمایش کامل از تمام سفرها
 • گزینه ارزیابی پیشنهادات
 • درخواستها
 • شرکتها
 • گروه بندی ایستگاهها
 • مدیریت درخواستها
 • کارتابل
 • مدارک پیوست قطعات
 • مدیریت درخواستهای عدم موجودی
 • فاکتور
 • انواع سند
 • گردش کار
 • DiagramLists
 • DiagramStepActions
 • DiagramSteps
 • DiagramStepsDones
 • قطعات مشابه
 • پستهای پایه
 • واحدهای پایه
 • واحدهای پایه
 • نوع پارت
 • لوکیشن
 • فرایندها
 • نوع درخواست
 • لایسنس خدمه
 • برگه ترانزیت پرواز
 • Crew
 • تولید برنامه هفتگی با استفاده از Drag & Drop
 • نرخ پایه پروازها
 • ثبت فرمولهای قیمت گذاری
 • ثبت پلان صندلی ها
 • پلان نرخ گذاری

تست آنلاین

برای تست آنلاین سیستم روی لینک زیر کلیک نمایید

پس از تست سامانه جهت نصب روی سرور شما به بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید

تست آنلاین

راهنمای کامل

تماس با ما

با ما از طریق راه های زیر تماس بگیرید

تلفن : 02144365391
ایمیل : info@rpardaz.com
پشتیبانی و فروش-واتساپ : 09923753563

راهکار پردازش پایا
تولید نرم افزارهای تحت وب